Netcongestie oplossingen

Wat is netcongestie?

Netcongestie, een groeiend probleem in de energie-industrie, doet zich voor wanneer de vraag naar elektriciteit de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk overschrijdt. Dit resulteert in beperkingen voor de levering en het transport van elektriciteit, met potentiële gevolgen voor bedrijven en gemeenschappen.

Oorzaken van Netcongestie

De toename van de opwekking van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie en windenergie, heeft geleid tot een groeiende kloof tussen energie aanbod en vraag. Deze hernieuwbare energie bronnen, hoewel gunstig voor het milieu, hebben vaak een onvoorspelbaar karakter en kunnen resulteren in fluctuaties in de elektriciteitsproductie. Daarnaast heeft economische groei op sommige locaties de vraag naar elektriciteit verder vergroot, waardoor bestaande netwerken overbelast kunnen raken.

Energiehandel

Gevolgen van Netcongestie

Netcongestie heeft verschillende nadelige gevolgen, waaronder belemmeringen voor economische groei en ontwikkeling. Nieuwe bedrijven kunnen moeite hebben om zich te vestigen in gebieden met netcongestie vanwege de beperkte beschikbaarheid van elektriciteit. Daarnaast kunnen infrastructurele projecten, zoals de bouw van nieuwe woonwijken of commerciële complexen, vertraging oplopen of zelfs worden stopgezet vanwege de ontoereikende capaciteit van het elektriciteitsnet.

Oplossingen voor Netcongestie

Capaciteitsuitbreiding van het Netwerk

Een mogelijke langetermijnoplossing voor netcongestie is het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. Dit kan worden bereikt door het upgraden en uitbreiden van bestaande infrastructuur, zoals transmissielijnen en transformatorstations. Echter, dergelijke projecten vergen aanzienlijke investeringen en tijd, met een doorlooptijd van meerdere jaren.

Congestiemanagement

Een meer directe aanpak om netcongestie aan te pakken, is door middel van congestiemanagement. Bij deze benadering worden energieleveranciers betrokken bij het reguleren van de elektriciteitstransporten in gebieden met congestie. Grootzakelijke klanten kunnen worden gevraagd om hun energieverbruik tijdelijk aan te passen tijdens periodes van piekbelasting, tegen een financiële vergoeding. Dit helpt om de belasting op het netwerk te verminderen en congestie te voorkomen.

Peakshaving voor Bedrijven

Een innovatieve oplossing die steeds meer wordt toegepast, is peakshaving met behulp van batterijopslagsystemen. Door het installeren van batterijen kunnen bedrijven overtollige energie opslaan tijdens periodes van lage vraag en deze energie vervolgens gebruiken tijdens piekuren, wanneer de vraag naar elektriciteit hoog is. Dit vermindert niet alleen de druk op het elektriciteitsnetwerk, maar biedt ook verschillende voordelen voor bedrijven.

Voordelen van Peak-shaving met Batterijen

Gegarandeerde bedrijfsgroei: Door gebruik te maken van batterijopslagsystemen kunnen bedrijven hun activiteiten uitbreiden zonder beperkt te worden door gecontracteerde vermogenslimieten.

Netstabiliteit: Het verminderen van piekbelastingen draagt bij aan een stabiel elektriciteitsnetwerk en vermindert het risico op stroomuitval en storingen.

Duurzaamheid: Door piekbelastingen te verminderen, kunnen bedrijven bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de overgang naar schone energiebronnen.

ROI en terugverdientijd: Naast operationele voordelen kunnen bedrijven ook financiële voordelen behalen door overtollige energie te verhandelen op energiemarkten, wat resulteert in een snelle terugverdientijd van de investering in batterijopslag.

De Rol van De Batterij Specialist bij Netcongestie-oplossingen

Als experts op het gebied van energieopslag kan De Batterijspecialist bedrijven adviseren en begeleiden bij het implementeren van peakshaving-oplossingen met (container)batterijen. Van het selecteren van de juiste batterijopslagsystemen tot de integratie ervan in bestaande infrastructuur, ons team biedt uitgebreide ondersteuning gedurende het hele proces.

Met onze expertise en ervaring streven we ernaar om bedrijven te helpen bij het optimaliseren van hun energieverbruik, het verminderen van netcongestie en het realiseren van duurzame groei.

Veelgestelde vragen over netcongestie

Netcongestie verwijst naar de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, waarbij de vraag naar elektriciteit de capaciteit van het netwerk overstijgt.

Netcongestie kan worden opgelost door het netwerk te upgraden, het gebruik van slimme technologieën zoals batterijopslagsystemen en door vraag beheersingsmaatregelen te implementeren.

De gevolgen van netcongestie omvatten onderbrekingen in de stroomvoorziening, verminderde energie-efficiëntie en hogere operationele kosten voor energiebedrijven.

Netcongestie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een ongelijke verdeling van energiebronnen, beperkte netwerkcapaciteit en onverwachte pieken in energievraag.

Met batterijopslagsystemen kan netcongestie worden verminderd door overtollige energie op te slaan wanneer de vraag laag is en deze vrij te geven wanneer de vraag piekt, waardoor de belasting op het netwerk wordt verminderd.

Ja, batterijopslagsystemen kunnen effectief worden gebruikt om netcongestie te verminderen door energie op te slaan en vrij te geven op strategische momenten.

Netcongestie kan worden opgelost door het upgraden van de netwerkinfrastructuur, het implementeren van vraagresponsprogramma’s, het gebruik van batterijopslagsystemen en het bevorderen van energie-efficiëntie.

Curtailment verwijst naar het bewust verminderen of beperken van de energieproductie of -consumptie om netcongestie te voorkomen of te verminderen.

Ja, door het gebruik van slimme technologieën en geavanceerde energiebeheersystemen kunnen netcongestieproblemen worden gemitigeerd door energievraag en -aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Onze oplossingen

Wij bieden diverse slimme batterijsystemen geïntegreerd met een lokaal EMS-systeem, waarmee naast de batterij ook andere elektrische apparaten zoals zonnepanelen, laadpalen en andere verbruikers kunnen worden aangestuurd op basis van geavanceerde hardware en intelligente software.

Onze batterijen

Systemen voor energie opslag

Bekijk batterijen

EMS

Platform voor energieoptimalisatie

Platform bekijken