Batterijopslagsysteem (BESS)

Wat is een Batterijopslagsysteem (BESS)?

Een batterijopslagsysteem, afgekort als BESS, is een geavanceerd systeem dat elektrische energie opslaat in batterijen voor toekomstig gebruik, ook wel bekend als een energieopslagsysteem, accuopslagsysteem of batterijopslag voor bedrijven. Deze batterijen fungeren als reservoirs voor elektriciteit, waardoor ze kunnen worden gebruikt wanneer de vraag naar energie hoog is of wanneer er geen directe energiebron beschikbaar is.

BESS wordt vaak gebruikt in combinatie met zonne-energie- of windenergiesystemen om de opgewekte energie op te slaan voor gebruik op momenten dat er minder zonlicht of wind is.

 

Doel van Batterijopslagsystemen

Batterijopslagsystemen voor bedrijven (BESS) worden ingezet voor verschillende doeleinden en bieden diverse voordelen:

Oplossen van Netcongestie

Door middel van peak-shaving kunnen batterijopslagsystemen helpen bij het verminderen van netcongestie, wat resulteert in een stabielere elektriciteitsinfrastructuur en lagere energiekosten.

Optimaliseren van Eigen Verbruik

Voor huishoudens en bedrijven met zonne-energie- of windenergie-installaties kunnen batterijopslagsystemen voor bedrijven helpen om de opgewekte energie optimaal te benutten, zelfs wanneer de vraag fluctueert. Dit maximaliseert de eigen energieconsumptie en vermindert de afhankelijkheid van het openbare net.

Deelname aan Energiemarkten

Batterijen kunnen worden ingezet op energiemarkten zoals de Day-Ahead- en Onbalansmarkt, waar ze een rol kunnen spelen in het balanceren van vraag en aanbod, en waardevolle inkomsten kunnen genereren door energiehandel.

Rol van De Batterijspecialist

Energiehandel

Geavanceerde BESS oplossingen en diensten van De Batterijspecialist:

Simulatierapporten

We leveren gedetailleerde analyses van de rendabiliteit van batterijopslagsystemen voor uw bedrijf of zonnepark of andere specifieke situaties, waardoor klanten inzicht krijgen in de potentiële voordelen en ROI.

Selectie van Componenten

Ons team helpt bij het selecteren van de juiste batterijcel, omkasting en Energy Management System (EMS) die aansluiten bij de specifieke behoeften en vereisten van de klant.

Aggregator Advies

We adviseren over de keuze van een aggregator die de batterij kan integreren in energiemarkten en het beheer van energiehandel kan verzorgen.

Voordelen van Onze Batterijen

Onze BESS batterijopslagsystemen voor bedrijven bieden een breed scala aan voordelen:

Veiligheid en Duurzaamheid

We maken gebruik van veilige en recyclebare Lithium-Ion (Li-ion) batterijen, die niet alleen veilig zijn in gebruik, maar ook bijdragen aan een duurzame energietoekomst.

Modulaire Uitbreidbaarheid

Onze batterijen zijn modulair uitbreidbaar, wat betekent dat ze kunnen worden aangepast aan veranderende energiebehoeften en schaalbaar zijn voor zowel kleine als grote installaties.

Veelzijdige Toepassingen

Dankzij hun flexibiliteit kunnen onze batterijen worden toegepast in diverse sectoren

Veelgstelde vragen over batterijopslagsystemen:

Een batterijopslagsysteem (BESS) is een installatie die elektrische energie kan opslaan en later weer kan vrijgeven, waardoor het mogelijk is om energie te bufferen voor toekomstig gebruik. Vaak een batterijopslag voor uw bedrijf of zonnepark.

Het systeem slaat elektrische energie op door deze om te zetten in chemische energie, die wordt vastgehouden in de batterijcellen. Wanneer nodig, wordt de opgeslagen energie teruggewonnen door de chemische energie weer om te zetten in elektrische energie.

 

Voordelen zijn onder meer het verminderen van piekbelastingen, het bevorderen van duurzaamheid door het opslaan van hernieuwbare energie (HBE), het vergroten van de netstabiliteit en het bieden van backup-stroom tijdens stroomstoringen.

Gangbare batterijtypes zijn lithium-ion, loodzuur, flowbatterijen en natrium-ion batterijen, elk met verschillende eigenschappen en toepassingen.

De belangrijkste componenten zijn de batterijen zelf, omvormers, besturings- en bewakingssystemen, en eventueel zonnepanelen of windturbines voor de energie-input.

De kosten variëren afhankelijk van de capaciteit, het type batterij en de installatievereisten, maar dalen gestaag door technologische vooruitgang en schaalvoordelen.

Batterijopslagsystemen dragen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot door het bevorderen van de opslag van hernieuwbare energie en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Ja, batterijopslagsystemen kunnen worden geïntegreerd met zowel zonne-energie- als windenergie-installaties om de opgewekte energie op te slaan voor later gebruik.

Efficiëntie wordt gemeten als de verhouding tussen de opgeslagen energie en de energie die wordt gebruikt om deze op te slaan, uitgedrukt als een percentage.

Onderhoud omvat regelmatige controles van de batterijstatus, software-updates en af en toe vervanging van batterijcellen, afhankelijk van de levensduur van de batterij.

Ja, batterijopslagsystemen kunnen off-grid werken door te fungeren als autonome energiebronnen, met name op afgelegen locaties waar geen toegang is tot het elektriciteitsnet.

De capaciteit wordt berekend op basis van het verwachte energieverbruik, de gewenste back-upduur en de beschikbare ruimte voor installatie.

Succesvolle implementaties omvatten commerciële gebouwen, woningen, elektriciteitsnetten en industriële faciliteiten over de hele wereld, die allemaal profiteren van de voordelen van energieopslag.

Recycling van batterijen is essentieel om milieuvriendelijke praktijken te handhaven en grondstoffen opnieuw te gebruiken. Moderne batterijen zijn ontworpen met recycling in gedachten.

Trends omvatten de opkomst van grootschalige batterijopslagfaciliteiten, innovaties in batterijtechnologieën en de integratie van slimme technologieën voor energiebeheer.

Ja, de regering en instanties bieden subsidies, belastingvoordelen en andere financiële prikkels om de adoptie van batterijopslagsystemen te stimuleren en duurzame energieopslag te bevorderen.

Onze oplossingen

Wij bieden diverse slimme batterijsystemen voor uw bedrijf geïntegreerd met een lokaal EMS-systeem, waarmee naast de batterij ook andere elektrische apparaten zoals zonnepanelen, laadpalen en andere verbruikers kunnen worden aangestuurd op basis van geavanceerde hardware en intelligente software.

Onze batterijen

Systemen voor energie opslag

Bekijk batterijen

EMS

Platform voor energieoptimalisatie

Platform bekijken