Energiehandel: voor Slimme Ondernemers

Wat is energiehandel?

Energiehandel is een strategische praktijk van het kopen en verkopen van energie om te profiteren van prijsschommelingen op de grondstoffenmarkt.

Welke energiemarkten zijn er?

Een greep uit de meest relevante markten voor u als ondernemer:

Termijnmarkten

Op termijnmarkten worden elektriciteitscontracten verhandeld voor levering op een toekomstige datum, variërend van enkele dagen tot meerdere jaren. Deze markt stelt zowel kopers als verkopers in staat om prijsrisico’s te beheren door middel van langetermijncontracten.

Spotmarkten

Belangrijke spotmarkten zijn de Day-Ahead (dag vooraf) en Onbalansmarkten (op de dag zelf). Op de Day-Ahead markt wordt elektrische energie een dag vooraf, op uurbasis, ingekocht en verkocht. Je koopt en verkoopt energie op basis van de te verwachtte opwek (van bijvoorbeeld je zonnepanelen) en verbruik.

De prijs op de Day-Ahead markt wordt gebaseerd op de landelijk verwachtte verbruiken en opwek van energie (uit verbruikers als zonne-energie, windenergie en op basis daarvan bijvoorbeeld de kolencentrales). Omdat het verbruik van gebruikers en opwek van hernieuwbare energiebronnen niet altijd correct zijn te voorspellen, ontstaat een onbalans. Onbalans kan bijvoorbeeld meer verbruik zijn dan op gekocht en verkocht op de Day-Ahead markt, maar kan ook meer of minder opwek zijn dan verwacht. Op basis hiervan ontstaat er een verschil in de verwachtte vraag en aanbod.

Op de onbalansmarkt wordt je beloond als je op een positieve meewerkt aan het balanceren van vraag en aanbod. Bij een lagere vraag (dus overschot aan energie d.m.v. veel meer opwek of minder verbruik dan verwacht) kan je dus beloond worden om extra af te nemen (de vraag omhoog te stuwen). Hiertegenover staat dat als je minder verbruikt dan dat je op de Day-Ahead Markt hebt aangegeven, je extra moet bijbetalen.

Balanceringsmarkten

De balanceringsmarkten (FCR, AFRR en MFRR etc.) zijn bedoeld om de elektriciteitsnetbalans (50Hz) in evenwicht te brengen door middel van aanpassingen aan de productie of consumptie van elektriciteit in real-time. Producenten of consumenten kunnen aan deze markt deelnemen om onverwachte onevenwichtigheden te corrigeren.

Energiehandel

Energiehandel - Maximaliseer uw voordelen uit diverse energiemarkten

Door slim gebruik te maken van verschillende markten, kunt u prijsrisico’s beheren en profiteren van gunstige omstandigheden, zoals fluctuerende energieprijzen.

Welk nut kunt u halen uit deze verschillende energiemarkten?

Hoe werkt het energiehandel in de praktijk? We illustreren dit aan de hand van het volgende voorbeeld met Henk. Henk heeft een eigen fabriek. Omdat de energieleverancier morgen tussen 14:00 en 15:00 een verbruik van 10kWh verwacht, koopt hij dit in op de Day-Ahead markt voor 10 cent per kWh, 1 euro dus. Op de dag zelf blijkt er in Nederland zoveel zon en wind te zijn tussen 14:00 en 15:00, dat er een negatieve onbalans prijs ontstaat van -20. Het werkelijke verbruik van Henk blijkt niet 10kWh maar 15kWh te zijn.

Omdat Henk een negatieve bijdrage van 5kWh levert op de onbalans, mij hij hier 5kWh * -20 cent = 1 euro op afrekenen. In totaal is hij op de Day-Ahead 1 euro, en op de Onbalans 1 euro, in totaal dus 2 euro kwijt.

Door slim om te gaan met deze situaties, kan de energiehandelaar meerdere acties uitvoeren. Als eerste wordt in de ochtend tussen 6 en 7 uur goedkoop energie ingekocht voor een laag tarief van 1 cent per kWh op de onbalans. Voor 15 cent heeft hij nu 15kWh geladen.

In het uur 14:00 t/m 15:00 gebruikt de fabriek nu de benodigde 15kWh uit de batterij. Hierdoor draagt hij een positieve bijdrage aan de onbalans. Hij vraagt namelijk 10kWh minder dan op de Day-Ahead markt is opgegeven. Deze 10kWh wordt positief afgerekend met 10kWh * 20 Cent is 2 euro. De afrekening ziet er nu als volgt uit:
Laden batterij: 15 * 1 cent = 15 cent.

Onbalansmarkt ontladen batterij: 10kWh * € 0,20 = € 2,00
Totaal verdient Henk dus nu 1,85 euro in plaats van 2 euro aan kosten welke hij zou krijgen zonder uitvoeren slimme aansturing.

Met dit voorbeeld hebben we laten zien dat slimme aansturing op de onbalans met een batterij zorgt voor een positieve afrekening op de onbalans.

De Rol van De Batterijspecialist bij Energiehandel

De Batterijspecialist staat klaar om u te helpen bij het selecteren van de juiste batterij en bijbehorende applicaties om het maximale rendement uit energiehandel te halen. Met behulp van simulatierapporten krijgt u inzicht in de potentiële voordelen van verschillende batterijopties.

Optimaliseer uw energie handelsactiviteiten in realtime

Om het hoogste rendement te behalen, is het essentieel om energiehandel realtime uit te voeren. De Batterijspecialist besteedt deze handelsactiviteiten uit aan aggregators met slimme algoritmen die op elk gewenst moment de batterij en andere applicaties kunnen aansturen voor optimale prestaties.

Veelgestelde vragen over Energiehandel

Energiehandel is het kopen en verkopen van energiebronnen om te profiteren van prijsveranderingen of risico’s te managen.

Er zijn termijnmarkten voor toekomstige levering, spotmarkten voor onmiddellijke levering en balanceringsmarkten voor real-time netbalans.

Energieprijzen worden beïnvloed door vraag en aanbod, weersomstandigheden, politieke en economische factoren.

Er zijn vasteprijscontracten, indexprijscontracten, en financiële instrumenten zoals opties en futures.

De spotmarkt is een markt voor de directe koop en levering van energie met prijzen die dagelijks fluctueren.

Onbalanskosten worden in rekening gebracht voor verschillen tussen ingekochte of verkochte energie en het daadwerkelijke gebruik of productie. Netbeheerders rekenen kosten voor deze onbalansen om het energienet stabiel te houden.

Energietarieven worden beïnvloed door marktdynamiek zoals vraag en aanbod, weersinvloeden, seizoensgebonden veranderingen en overheidsbeleid.

Onze oplossingen

Wij bieden diverse slimme batterijsystemen geïntegreerd met een lokaal EMS-systeem, waarmee naast de batterij ook andere elektrische apparaten zoals zonnepanelen, laadpalen en andere verbruikers kunnen worden aangestuurd op basis van geavanceerde hardware en intelligente software.

Onze batterijen

Systemen voor energie opslag

Bekijk batterijen

EMS

Platform voor energieoptimalisatie

Platform bekijken